O novej webstránke Vás budem informovať už čoskoro.

 

 

 

 

Dovoľte mi, pozvať Vás do nášho odborného centra   MARIANNA - PEDIKÚRA & MANIKÚRA s exkluzívnou a profesionálnou starostlivosťou na vysokej úrovni,kde Vám doprajeme  relax pre telo a myseľ. 

 

Každému z Vás ponúkame

• Odbornú pedikúru a manikúru

• Počítačovú diagnostiku chodidiel

• Individuálne ortopedické vložky

• Komplexnú konzultáciu a diagnostiku   

• Individuálny prístup k Vášmu životnému štýlu   

• Ošetrenie profesionálnym vybavením 

• Poradenstvo 

 

 

Garancia 

U nás používame lekársky overené dezinfekcie a prípravky k sterilizácii nástrojov, ktorú prevádzame pravidelne v sterilizátori na nástroje, ktoý je pravidelne testovaný na úrade hygieny. 

Používame jednorázové igelitové vložky do vaničky, a jednorazový spotrebný materiál pri práci.    

Čistota a hygiena je prvoradým krédom nášho tímu a zárukou kvality práce.